Askelunda hållplats

Trafikplats Askelunda.  Rälsbusshållplats 1940. Nedlagd 1961-10-01.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria