Alböke station

Trafikplats Alböke. Stn 1906-12-01, hlp 1922. Nedlagd 1961-12-01.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria