Torngårds bangård

 

Föreningen Ölands Järnväg har återskapat en del av stationsmiljön på Torngård station som ligger på södra Öland. 

Torngård 2017

Lastbrygga och spår.

Avträde innan målning

Jordkällaren innan röjning

Avträdet målat och fint!

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria