Lokomotor Typ 8

Lokomotor Typ 8 tillverkad på AB SLIPMATERIAL, Västervik år 1930
Genom bidrag och egna medel har Föreningen Ölands Järnväg kunnat förvärva “Sockerbrukslokomotorn” som rullat på Mörbylånga Sockerbruk!
Lokomotorn var från början smalspårig 891 mm men byggdes om till normalspår år 1953.


Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria