Torngård station

Torngård station öppnad 1910. Från 1914 även Postanstalt.

Torngård 1912
Torngård skylt

1 9 4 9 Status: Håll- och lastplats
Personal: 1 Platsvakt

Omfattning 1949:
1 407 försålda biljetter, 6 150 godsexpeditioner.
Torngård 1949:
Ca 300 invånare, Gräsgårds församling. Samhället har två droskbilar, två speceri- och diverseaffärer, mejeri och två mekaniska verkstäder. Huvudnäring jordbruk och fiske.
Skola: Folkskolan ligger ca 4 km från hållplatsen

Anställda:

John F Haglund 1910 ? – 1916

Arvid Nilsson

K S Wall

E A Sjögren 1922-1944

Björkman, Lilly, Siri, Viola, Platsvakt, född 1916   1944 ? – 1961.

Lilly Björkman platsvakt Torngård
Torngård station

Efter nedläggningen 1961 såldes Stationen i Torngård till en ortsbo som efter ett par år sålde den vidare och Stationen har sedan använts som sommarvistelse.

Lastbryggan i Torngård några år efter nedläggningen.
Torngård 2010
Torngård 2017

Sedan 2015 har vår förening Ölands Järnväg i Torngård röjt stationstomten, reparerat och målat avträdeshus iordningställt lastbryggan och även där anlagt en bit spår.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria