SÖJ 5 – ÖJ 5 – SJ 3058

Lok nr 5

ÖJ 5. Tillverkat av Henschel & Son i Tyskland 1920. fd SÖJ 5 SJ 3058.
Inte heller detta lok var omtyckt av Lokpersonalen, Loket hade mycket problem med överhettningsanordningen. Loket hade svårt att klara de långa tågen med bet-transporter vilket det var inköpt för. Loket skrotades år 1960.

Lok nr 5 i Mörbylånga 1920

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria