Rosenfors banvaktstuga

Rosenfors banvaktstuga med järnvägsövergång och senare fällbommar vid landsvägen.

Banvaktstuga 436.

Tåg vid Rosenfors

Här bodde banvakt Janne Vilhelm Bergman f. 1893 samt hans fru Astrid Bergman f. 1897 tillsammans med döttrarna Gerd Lilian Elesiv f. 1928 och Britt Ros-Marie f. 1932.

Då Janne Vilhelm från år 1930 arbetade som packmästare vid stationen var det hustrun Astrid som fick sköta bommarna vid landsvägen.  Janne Vilhelm Bergman avled den 26/12 1940.

Rosenfors nutid foto: Fredrik Anderson, ÖJ.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria