Persnäs station

Trafikplats Persnäs. Stn 1906-12-01. Nedlagd 1961-10-01.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria