Ölands Källaberg hållplats

Trafikplats Ölands Källaberg. Stn 1906-12-01, hlp 1942. Från 1943-04-01 Källaberg, Nedlagd 1961-10-01.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria