ÖLANDS BÄCK

Ölands Bäck lastplats 1909-11-25.  1920-tal: håll o lastplats. 1930-tal: Endast hållplats.

Ölands Bäck. Bildtexten lyder: “Bröderna Jönssons Afsked vid Ölands Bäck 15/9 1912”

 

 

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria