ÖJKROKEN

ÖJKROKEN Station.  Håll o lastplats. Platsvakt: Gunhild Thörnkvist f. 1896.

Öjkroken Station
Gunhild Thörnkvist platsvakt
Öjkroken

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria