NORRA MÖCKLEBY

Norra Möckleby station 1909-11-25. 1920-tal: Hållplats

Norra Möckleby station

1 9 4 9 :
Status: Håll- och lastplats
Anlagd 1909
Personal 1 Platsvakt
Omfattning 1949 1 748 försålda biljetter, 8 010 godsexpeditioner.
Norra Möckleby 1949 Ca 640 invånare, Norra Möckleby församling. Orten har droskbil, tre speceri- och diverseaffärer, smidesverkstad, snickerifabrik. Huvudnäring jordbruk.
Skola Folkskolan ligger ca 200 m från hållplatsen.

Anställda: Larsson, Ingrid, Elsa, Maria, platsvakt, född 1911

Platsvakt i Norra Mökleby
Godsmagasinet i Norra Mökleby

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria