Mörbylånga station

Mörbylånga station 1910-02-01

Lok nr 5 i Mörbylånga 1920

1926:
Södra Ölands Järnväg;
Tjänstgöringstid 12 timmar. Stationsföreståndare H. Tisell f. 20 juli 1868. Övriga tjänstemän: 2 stationskarlar. Underlydande trafikplatser: Mörbylångadalen och Resmo – Järnvägsförvaltning.

Köping med c:a 900 inv. Skola, läkare, apotek, hotell, skjutsstation, poststation, telegraf- och telefonstation samt bankkontor. Avstånd till kyrka 2 km. Industri: Mellersta Sveriges sockerfabrik. Ölands bryggeri och mek. verkstad.  Stationen utför spedition för ångbåtsaktiebolaget Kalmarsund för gods till och från Kalmar. Spår till hamnar och sockerbruk.

År 1936 påbyggdes en våning på stationshuset.

Mörbylånga station vykort

1 9 4 9:
Personal:
1 Stationsmästare, 4 stationskarlar
Omfattning 1949:
12 625 försålda biljetter, 54 840 godsexpeditioner.

Mörbylånga 1949:
Köping med ca 650 invånare, Mörbylånga församling. Orten har två droskbilar, hotell, affärer av alla de slag, apotek, flera bankkontor samt konservfabrik, sockerfabrik, två bilverkstäder samt en mekanisk verkstad. Orten har läkare, en tandläkare och en folktandvårdsklinik.
Skola: Folkskolan ligger ca 200 m från stationen, vidare finns högre folkskola.
Busslinjer:  Mörbylånga – Grönhögen, Mörbylånga – Färjestaden samt Mörbylånga – Skärlöv.

1918: Stationsinspektor Tisell, Henric f. 1868.  Anställd vid järnvbyggn. 08. Stf 09.

Anställda 1949:
Schelin, Bror, Vitalis, stationsmästare, född 1897 (52 år)
Grönberg, Johan, Edvard, stationskarl, född 1888 (61 år)
Gustafsson, Harald, trafikbiträde, född 1920 (29 år)
Nilsson, Bror, Erik Jonny, stationskarl, född 1930 (19 år)

Rälsbussar i Mörbylånga 1958.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria