Mörbylånga Centralskola

Mörbylånga Centralskola hållplats.

Hållplatsen tillkom i samband med att den nybyggda skolan stod färdig 1954-1955.

Mörbylånga centralskola hållplats.
Centralskolan.

Mörbylånga centralskola, uppförd åren 1954-1955. I förgrunden syns järnvägsspåret. Till vänster synes den kombinerade samlingssalen och aulan, rymmande 350 personer och med godkänd scen för Riksteatern. Skolan inrymmer i övrigt 18 klassrum samt specialsalar jämte barnbespisning.

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria