Källingemöre

Trafikplats Källingsmöre. Ssp, betlastning.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria