Kalleguta grusgrop

Trafikplats Kalleguta grusgrop. Ssp.

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria