Kalleguta grusgrop

Kalleguta grusgrop. Här hämtades en stor del grus till järnvägens terrassering och banvall,

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria