Färjestaden station

Färjestaden station etablerad 1909-11-25.

Station med hamnspår samt lokstall med vändskiva.

Färjestaden 1920

1 9 2 6:
Södra Ölands Järnväg
(Torslunda kommun, Kalmar län) 523 km från Stockholm över Kalmar, Klass 4. Dyrort A. Uppbörd c:a 70,000 kronor. Tjänstgöringstid 14 timmar. Stationsföreståndare K. E. Lundgren f. 7 december 1868. Övriga tjänstemän: 3 kontorsbiträden och 2 stationskarlar. Övergångsstation för ångbåtslinjen Kalmar – Färjestaden. Lokomotivstation. Reparationsverkstad.

Stationssamhälle och hamnplats. Åkerbrukstrakt med c:a 300 inv. Skola, hotell, pensionat, gästgiveri, skjutsstation, postkontor, telefonstation med telegraminlämning, handlande och hantverkare. Avstånd till kyrka 4 km, läkare 17 km. Industri: Mejeri och ångkvarn. Egendomar: Färjestaden, Möllstorp 5 km, Rösslösa, Norra och Södra Saxnäs, Tveta – S:t Knuts kapellruin och Gråborg 12 km.

Färjestaden 1930
Färjestaden 1935
Rallare vid vändskivan i Färjestaden

1 9 4 9  moderniserades stationshuset.

Färjestaden 1958

Personal: 1 Stationsmästare, 1 Kontorist, 1 Trafikbiträde, 4 Stationskarlar, 1 Kontorsbiträde, 1 väv.

Omfattning 1949:
23 835 försålda biljetter, 42 265 godsexpeditioner.

Färjestaden 1949:
Ca 700 invånare, Torslunda församling. Orten har bilstation, två hotell, affärer av alla slag, biograf, järnvägsverkstad, snickerifabrik, trävaruaffär, mekaniska verkstäder, bil- och cykelverstäder, konservfabrik och mejeri. Samhället har provinsialläkare och tandläkare.
Skola: Folkskolan ligger ca 900 m från stationen.
Busslinjer: Färjestaden – Borgholm, Färjestaden – Mörbylånga

Övrigt:
Växlingsförreglingen är elektrisk till förgreningsväxeln vid Lundtorp.

Personal:

1918: Lundgren, Karl Edvin,
stationsinspektor, f. 68. Vid SÖJ: stf 09. Tillika förrådsförvaltare.

Anställda 1949:
Andersson, Sven, Erik, Edvin, stationskarl, född 1924 (25 år)
Dahlin, Elly, Maria, kontorsbiträde, född 1923 (26 år)
Dahlin, Sven, Albin, stationskarl, född 1917 (32 år)
Elgström, Karl, Gustav Valter, stationskarl, född 1924 (25 år)
Fransén, Knut Leonard, kontorist, född 1895 (54 år)
Jahnstedt, Tage, Birger, Folke, trafikbiträde, född 1918 (31 år)
Johansson, Sven-Olof, Alvar, stationskarl, född 1930 (19 år)
Carlsson, Frank, Gustav, Gunnar, förste stationsskrivare, född 1902 (47 år)
Lundberg, Everth, Axel, Amandus, stationskarl, född 1930 (19 år)
Pettersson, Astrid, Linea, Viktoria, kontorsbiträde, född 1916 (33 år)
Sundblad, Tor, Einar, Valfrid, trafikbiträde, född 1910 (39 år)
Thurfors, Ture, Georg, Julius, stationsskrivare, född 1904 (45 år)

Färjestaden nutid foto: Christer Ihregren, ÖJ

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria