BJÖRKERUM

Björkerum Hållplats  Banvaktstuga 434

Littra: Bjr  Björkerum hpl.

Björkerum banvaktstuga

“1909 uppfördes en banvaktstuga i höjd med de södra gårdarna i Björkerum. Karl Gustaf Robert Karlsson var hållplatsföreståndare här 1909 till 1911. En bit in på 1950-talet blev tjänsten som banvakt indragen och hållplatsen blev obevakad. Stugan blev senare uppköpt av en privatperson. Stugan flyttades till Dörby, Norra Möckleby”. Källa: Bygdeband.se

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria

%d bloggare gillar detta: