BBJ 3 – ÖJ9 – SJ 3059

Lok nr 9 Kejsaren i Borgholm 1935

Borgholm – Böda Järnväg beställde redan år 1905 ett tredje lok från Orenstein & Koppel i Tyskland. Loket som var större än de två tidigare loken kom att märkas BBJ 3 och hade inte namnskylt som de två andra BBJ-loken hade till en början men kallades för “Kejsaren” pga sin storlek och kraft.  Vid sammanslagningen av Ölands Järnvägar 1928 fick loket nummer 9 och vid SJ:s övertagande år 1947 fick loket Beteckningen SJ w3p 3059.  Loket skrotades år 1953.

Lok nr 9 i arbete
“Kejsaren” med tåg i Borgholm

 

 

 

Föreningen Ölands Järnväg – Öländsk Järnvägshistoria