Station till station på Himmelsberga

Under perioden 18 augusti till 15 september har Föreningen Ölands Järnväg i samarbete med Ölands Museum samt Öländska konstnärer haft en mycket uppskattad utställning på Himmelsberga museum!