2018-06-09

2018-06-09 Arbetsdag i Torngård.Idag har vi tagit fram lite kultur från epoken. Det är den nya betvågen som har rensats upp. Vi som jobbade med sågning och ösa upp massor var Tommy och Henrik. Britta skötte transporterna med kärran.