Skördefesten 27-29 sept 2018

Under skördefesten var ÖJ på plats i årets Ölandsby Böda , på Böda station där vi visade upp bilder från de olika stationerna, samt föremål m.m. och berättade om Öj:s verksamhet. Vi hjälpte även Böda skogsjärnväg med lite försäljning samt info om dess verksamhet.

Böda station 1910