Räpplinge församlingshem 2018-04-05

Christer Ihregren träffade ett 15-tal åhörare i Räpplinge Församlingshem och föreläste och visade bilder från den Öländska Järnvägen runt Räpplinge med omnejd.