SÖJ 1 – ÖJ 1 – SJ 3054

ÖJ 1 foto: Stig Nyberg

ÖJ 1. Tillverkat på Helsingborgs Mekaniska Verkstad 1909. Fd SÖJ 1, SJ 3054.  skrotat år 1954. Enligt uppgift skrotat i Kalmar.