Ås Hembygdsförening 2018-03-17

Christer Ihregren träffade Ås Hembygdsförening i Näsby, Ottenby  i samband med Hembygdsföreningens årsmöte. Christer föreläste om Ölands Järnväg samt visade ett bildspel från Södra Ölands Järnväg. C:a 15 personer deltog på mötet.