Arbetsdag i Torngård 2018-04-15

Under arbetsdagen i Torngård söndagen den 15 April sorterades slipers ut och kapades till rätt längder. Bangården räfsades och snyggades till inför säsongen!

Från ÖJ: Fredrik, Henrik och Leif